Hoàn thiện về ưu đãi thuế thu nhập DN

Trong những năm gần đây, các quy định về ưu đãi thuế thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam được hoàn thiện phù hợp hơn với tình hình thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo công bằng và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các chính sách quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn một số hạn chế, đòi hỏi cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy định quản lý thuế đối với đối tượng này.

Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Để có thể hưởng được các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), ngoài tiêu chí xác định là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) theo quy định của pháp luật nói chung, về chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV, thì DNNVV cần đáp ứng một số tiêu chí, trong đó có tiêu chí phải thực hiện chế độ kế toán hoá đơn, chứng từ và thực hiện đăng ký nộp thuế theo phương pháp kê khai. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện ưu đãi thuế, đồng thời khuyến khích DN thực hiện đúng quy định về sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ.

Trong giai đoạn 2008 – 2013, khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới đã có ảnh hưởng bất lợi đến kinh tế Việt Nam và hoạt động sản xuất, kinh doanh của DNNVV. Trước bối cảnh đó, Chính phủ đã ban hành hàng loạt quy định về ưu đãi thuế nhằm hỗ trợ DNNVV, trong đó có ưu đãi thuế TNDN, cụ thể:

Ưu đãi về thuế suất

Từ năm 2008, DNNVV được giảm 30% số thuế TNDN, tuy nhiên, theo quy định một số DNVVV trong lĩnh vực xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, DN được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty không được giảm thuế.  Đến năm 2012, Nhà nước ban hành thêm chính sách ưu đãi thuế TNDN cho DNNVV, đó là miễn thuế TNDN. DN có thu nhập từ hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân được miễn thuế TNDN phải nộp của năm 2012.

Trường hợp DN, tổ chức có hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân nhưng DN, tổ chức vừa thuộc diện DNNVV được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2012 theo quy định và vừa thuộc diện được miễn thuế TNDN phải nộp phát sinh năm 2012 đối với thu nhập của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân thì đối với cùng một khoản TNDN, tổ chức được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất.

Ngoài các ưu đãi về giảm thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định về ưu đãi thuế suất thuế TNDN cho DNNVV. Các DN có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất là 20% trong giai đoạn từ ngày 01/7/2013 đến hết năm 2015 (thuế suất thuế TNDN phổ thông áp dụng đối với các đối tượng khác là 22%).

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã phù hợp với xu hướng của thế giới và theo đúng lộ trình mà Chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2011-2020 đặt ra. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng mức 20% ngay từ ngày 01/7/2013 (sớm hơn so với lộ trình đề ra) và hiện nay mức thuế suất có thời hạn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thấp hơn doanh nghiệp khác.

Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20% theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN năm 2013. Như vậy, kể từ năm 2016, tất cả các DN áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 20%, không phân biệt doanh thu trên hay dưới 20 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa là DNNVV không có chính sách ưu đãi thuế TNDN riêng.

Năm 2017, Luật Hỗ trợ DNNVV số 04/2017/QH14 được thông qua, đánh dấu mốc quan trọng lần đầu tiên chính sách đối với DNNVV được thực hiện một cách đồng bộ và toàn diện dưới hình thức Luật.

Theo Luật này, DNNVV được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế TNDN thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho DN theo quy định của pháp luật về thuế TNDN.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo địa bàn

Miễn thuế TNDN, áp dụng thuế suất 10% hoặc 15% TNDN đối với một số trường hợp trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thực hiện ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn…

Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, các DN thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp trực tiếp được thực hiện theo mẫu biểu Tờ khai thuế TNDN (mẫu số 04/TNDN) có kết cấu đơn giản hơn rất nhiều so với Tờ khai quyết toán thuế TNDN thông thường. Ngoài ra, quy định về kê khai thuế TNDN cũng mở rộng hơn đối với trường hợp DN không phát sinh doanh thu thường xuyên (thực hiện kê khai thuế TNDN từng lần phát sinh theo tỷ lệ % trên DN, DN không phải kê khai quyết toán năm). Quy định này giúp DN cắt giảm đáng kể thủ tục hành chính, qua đó giảm được chi phí tuân thủ.

Đối với các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế được sửa đổi, bổ sung theo hướng phù hợp thông lệ quốc tế. Theo đó, DN được trừ các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN có kèm theo các hoá đơn, chứng từ hay quy định về các khoản chi được trừ khi tính thuế TNDN. Quy định này góp phần hạn chế tình trạng các DN lợi dụng để chuyển giá, trốn thuế. Ngoài ra, việc bỏ quy định khống chế khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị… đã đảm bảo phù hợp với thực tiễn, phản ánh đúng bản chất của khoản chi, bảo hộ hợp lý đối với các DNNVV.

Kết quả và hạn chế trong triển khai chính sách ưu đãi

Những kết quả đã đạt được

Chính sách ưu đãi thuế đã có những tác động nhất định đối với DNNVV, góp phần quan trọng vào việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, duy trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của DN (như tăng tích lũy vốn cho DN, giúp DN thu hồi vốn nhanh, hoặc tạo điều kiện cho DN có nguồn vốn để đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, cải tiến sản phẩm, dịch vụ) thúc đẩy tăng trưởng GDP và tạo được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần ổn định xã hội…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mở Chat
1
Close chat
Chào bạn! Chúng tôi đã sẵn sàng tư vấn cho bạn :)

Start