Có phải khai nộp thuế TNCN, lệ phí trước bạ khi được ba mẹ cho nhà, đất?

Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015 thì tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

Trong đó, tài sản là bất động sản bao gồm đất đai; nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai; tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng; và tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy: Căn cứ quy định trên đây thì nhà, đất đai là bất động sản. Do đó, việc tặng cho nhà, đất đai được thực hiện theo quy định của pháp luật về tặng cho bất động sản.

Việc đóng thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ khi nhận tặng cho bất động sản là nhà, đất đai được thực hiện theo quy định của pháp luật.

1. Thuế thu nhập cá nhân:

Tại Khoản 4 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 có quy định:

“Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.”

Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì khoản thu nhập của cá nhân từ nhận tặng cho bất động sản của cha đẻ, mẹ đẻ thì được miễn thuế thu nhập cá nhân.

2. Lệ phí trước bạ:

Tại Khoản 10 Điều 5 Thông tư 301/2016/TT-BTC có quy định:

“Điều 5. Miễn lệ phí trước bạ

Miễn lệ phí trước bạ thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, cụ thể như sau:

10. Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây trường hợp cá nhân nhận tặng cho là nhà, đất của cha đẻ, mẹ đẻ thì thuộc trường hợp được miễn lệ phí trước bạ.

Do đó: Từ các căn cứ trên đây thì có thể xác định trường hợp cá nhân nhận tặng cho tài sản là bất động sản (nhà, đất) từ cha ruột, mẹ ruột thì được miễn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ.

Theo Thư viện pháp luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mở Chat
1
Close chat
Chào bạn! Chúng tôi đã sẵn sàng tư vấn cho bạn :)

Start