Khái quát chung về chi phí sản xuất

Hiện nay sự phát triển vững mạnh của một doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một trong các yếu tố cần phải kể đến là chi phí sản xuất. Nếu doanh nghiệp biết tính toán chi phí hợp lý thì sản phẩm làm ra luôn có giá thành hợp lý tránh được sự cạnh tranh với các doanh nghiệp khác.

1. Chi phí sản xuất là gì?

Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hóa, và các chi phí bằng tiền khác mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành sản xuất, chế tạo sản phẩm hoặc thực hiện cung cấp lao vụ, dịch vụ trong một kỳ nhất định.

2. Ý nghĩa của chi phí sản xuất

Trong kinh tế học vi mô, chi phí sản xuất chiếm một vị trí quan trọng và có quan hệ với nhiều vấn đề khác nhau của một doanh nghiệp cũng như của xã hội. Chi phí sản xuất không chi là mối quan tâm của doanh nghiệp, của nhà sản xuất mà còn là mối quan tâm của người tiêu dùng và của xã hội. Giảm chi phí sản xuất làm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp, tăng tính cạnh tranh của hàng hóa, đồng thời cũng làm tăng lợi ích cho người tiêu dùng.

3. Phân loại chi phí sản xuất

Trong doanh nghiệp sản xuất người ta thường phân loại chi phí sản xuất theo các cách sau:

Theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí.

Theo cách phân loại này, người ta căn cứ vào nội dung, tính chất kinh tế của chi phí không phân biệt chúng phát sinh ở đâu, dùng vào mục đích gì để chia thành các yếu tố chi phí, bao gồm:

 • Chi phí nguyên vật liệu.
 • Chi phí nhân công.
 • Chi phí khấu hao TSCĐ.
 • Chi phí dịch vụ mua ngoài.
 • Chi phí bằng tiền khác.

Ý nghĩa của cách phân loại này cho ta biết tỷ trọng và kết cấu của từng loại chi phí sản xuất mà doanh nghiệp đã chi ra trong một kỳ nhất định.

Theo mục đích và công dụng của chi phí.

Theo cách phân loại này, người ta căn cứ vào mục đích và công dụng của chi phí để chia toàn bộ CPSX theo các khoản mục sau:

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (NVLTT).
 • Chi phí nhân công trực tiếp (NCTT).
 • Chi phí sản xuất chung bao gồm 6 yếu tố: chi phí nhân viên phân xưởng; chi phí vật liệu; chi phí dụng cụ sản xuất; chi phí dịch vụ mua ngoài; chi phí khấu hao TSCĐ; chi phí bằng tiền khác.

Cách phân loại này có tác dụng quản lý chi phí sản xuất theo định mức, cung cấp số liệu cho công tác tính giá thành sản phẩm, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản phẩm, là cơ sở để lập định mức chi phí sản xuất và kế hoạch giá thành cho kỳ sau.

Theo mối quan hệ với khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành

Theo cách này chi phí sản xuất được chia thành:

 • Chi phí khả biến (biến phí).
 • Chi phí bất biến (định phí).

Cách phân loại này có tác dụng lớn đối với quản trị kinh doanh để phân tích điểm hòa vốn và phục vụ cho các quyết định quản lý cần thiết để hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả kinh doanh.

Theo mối quan hệ với quy trình công nghệ sản xuất, chế tạo sản phẩm

Chi phí sản xuất được chia thành 2 loại:

 • Chi phí cơ bản.
 • Chi phí chung.

Cách phân loại này có tác dụng giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp xác định đúng phương hướng và biện pháp sử dụng tiết kiệm chi phí đối với từng loại, nhằm hạ giá thành sản phẩm, lao vụ dịch vụ.

Theo phương pháp tập hợp chi phí vào các đối tượng chịu chi phí.

Toàn bộ CPSX được chia thành:

 • Chi phí trực tiếp.
 • Chi phí gián tiếp.

Cách phân loại này có ý nghĩa đối với việc xác định phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ CPSX cho các đối tượng một cách đúng đắn và hợp lý.

Theo igreens.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mở Chat
1
Close chat
Chào bạn! Chúng tôi đã sẵn sàng tư vấn cho bạn :)

Start