Hướng dẫn cách làm tròn số tháng lẻ đóng BHXH

– Thứ nhất, đối với vấn đề làm tròn số tháng lẻ đóng BHXH:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì:

Khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu trường hợp thời gian đóng đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm; từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Đối chiếu với thông tin chị cung cấp, đến thời điểm đủ tuổi về hưu, tổng thời gian đóng BHXH của chị là 22 năm 9 tháng. Số tháng lẻ là 09 tháng. Như vậy thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội của chị để tính lương hưu sẽ được xác định bằng 23 năm theo quy định trên.

– Thứ hai, về mức hưởng lương hưu:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về mức hưởng lương hưu thì:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Đối chiếu với trường hợp của chị, mức hưởng lương hưu của chị sẽ là: 45 + (23-15)*2 = 61% mức bình quân lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

– Về mức bình quân lương đóng bảo hiểm:

Khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mở Chat
1
Close chat
Chào bạn! Chúng tôi đã sẵn sàng tư vấn cho bạn :)

Start