Khi nào bạn cần đến STA Smart?

STA Smart được sáng lập và điều hành bởi đội ngũ chuyên gia có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kiểm toán viên, Kế toán viên hành nghề với trên 20 năm giảng dạy kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính tại các Trường Đại học và cung cấp dịch vụ kế toán, thuế, tài chính trên 500+ DN tại Khu vực Nam Trung Bộ

Công ty TNHH Kế toán thuế Thông minh hoạt động lĩnh vực chính là:

  1. Dịch vụ Kế toán thuế.
  2. Đào tạo Kế toán thực tế.
  3. Đào tạo Quản trị tài chính cho Chủ DN&KTT.
  4. Thành lập và thay đổi giấy phép DN

******************************************

Phát triển năng lực bản thân là đầu tư siêu lợi nhuận cho cả cuộc đời. Đầu tư một lần sử dụng mãi mãi. Do vậy đừng suy nghĩ nhiều khi ra quyết định đầu tư nâng cao năng lực bản thân!
Để nâng cao năng lực bản thân hãy đến ngay với STA Smart!

 

STA Smart làm kế toán thông minh