Khi nào bạn cần đến FBA GLOBAL?

FBA Global (FBA) được sáng lập và điều hành bởi đội ngũ chuyên gia có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kiểm toán viên, Kế toán viên hành nghề với trên 15 năm giảng dạy kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính, quản trị kinh doanh tại các Trường Đại học:

Công ty TNHH FBA Global (FBA) hoạt động ở 2 lĩnh vực chính là: Dịch vụ Kế toán- Tư vấn Thuế và Đào tạo Kế toán thực tế bao gồm:

Sự khác biệt các chương trình Đào tạo Kế toán và khai thuế, dịch vụ Kế toán, Kiểm soát Kế toán, tư vấn Thuế tại FBA Global:

******************************************

Phát triển năng lực bản thân là đầu tư siêu lợi nhuận cho cả cuộc đời. Đầu tư một lần sử dụng mãi mãi. Do vậy đừng suy nghĩ nhiều khi ra quyết định đầu tư nâng cao năng lực bản thân!
Để nâng cao năng lực bản thân hãy đến ngay với FBA Global!

 

FBA Global không ngừng chinh phục – Tiếp nối thành công