FBA Global (FBA):

Tầm nhìn:

Về lĩnh vực Kế toán, Thuế: FBA Global với tầm nhìn và khát vọng đến năm 2022 trở thành Công ty Dịch vụ Kế toán và Tư vấn Thuế số 1 Tỉnh Khánh Hòa và trở thành Công ty Đào tạo thực hành Kế toán và kê khai thuế số 1 Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đồng thời xây dựng Kênh đào tạo Online về Kế  toán, thuế, tài chính, quản  trị DN có uy tín ở Việt Nam có hàng ngàn Video được phát hành.

Sứ mệnh:

Về lĩnh vực Kế toán, Thuế: FBA Global  Giúp Doanh nghiệp tổ chức Kế toán, Khai thuế Đúng luật – Đáp ứng yêu cầu quản trị – Số thuế nộp hợp lý.

Giá trị cốt lõi:

Là những nguyên tắc cơ bản chi phối phần lớn tư duy, suy nghĩ, hành động, phát ngôn … của Cán bộ, nhân viên FBA trong quá trình thực hiện sứ mệnh được trao, gồm:

  • Chính trực (luôn sống và làm việc với một cách trung thực, thẳng thắn, có chứng kiến rõ ràng)
  • Chủ động (luôn sống và làm việc một cách độc lập, có kế hoạch, có mục tiêu rõ ràng);
  • Tích cực (luôn sống và làm việc một cách đam mê, hạnh phúc, có ý nghĩa);
  • Sáng tạo (luôn tư duy, suy nghĩ, làm việc theo cách mới hữu hiệu hơn, hiệu quả hơn);

******************************************

Phát triển năng lực bản thân là đầu tư siêu lợi nhuận cho cả cuộc đời. Đầu tư một lần sử dụng mói mãi. Do vậy đừng suy nghĩ nhiều khi ra quyết định đầu tư nâng cao năng lực bản thân!
Để nâng cao năng lực bản thân hãy đến ngay với FBA Global!

 

FBA Global không ngừng chinh phục – Tiếp nối thành công