CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN THUẾ THÔNG MINH

Tầm nhìn:

STA Smart với tầm nhìn và khát vọng đến năm 2022 trở thành Công ty Dịch vụ Kế toán và Tư vấn Thuế số 1 Tỉnh Khánh Hòa và trở thành Công ty Đào tạo thực hành Kế toán và kê khai thuế số 1 Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Sứ mệnh:

STA Smart giúp doanh nghiệp tổ chức Kế toán, Khai thuế: Đúng luật – Đáp ứng yêu cầu quản trị – Số thuế nộp hợp lý.

Giá trị cốt lõi:

Là những nguyên tắc cơ bản chi phối phần lớn tư duy, suy nghĩ, hành động, phát ngôn … của Cán bộ, nhân viên STA Smart trong quá trình thực hiện sứ mệnh được trao, gồm:

  • Chính trực (luôn sống và làm việc với một cách trung thực, thẳng thắn, có chứng kiến rõ ràng)
  • Chủ động (luôn sống và làm việc một cách độc lập, có kế hoạch, có mục tiêu rõ ràng);
  • Tích cực (luôn sống và làm việc một cách đam mê, hạnh phúc, có ý nghĩa);
  • Sáng tạo (luôn tư duy, suy nghĩ, làm việc theo cách mới hữu hiệu hơn, hiệu quả hơn);

Triết lý kinh doanh: Làm kế toán thông minh

******************************************

Phát triển năng lực bản thân là đầu tư siêu lợi nhuận cho cả cuộc đời. Đầu tư một lần sử dụng mói mãi. Do vậy đừng suy nghĩ nhiều khi ra quyết định đầu tư nâng cao năng lực bản thân!
Để nâng cao năng lực bản thân hãy đến ngay với STA Smart!

 

STA Smart làm kế toán thông minh