Dịch vụ Kế toán thuế chuyên nghiệp

1. Dịch vụ Kế toán, Khai thuế chuyên nghiệp:

Mục tiêu: Giúp Doanh nghiệp Tổ chức kế toán và khai thuế theo quy định pháp luật kế toán và thuế hiện hành dựa trên hồ sơ kế toán khách hàng cung cấp hàng tháng/quý (bao gồm: Hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra, chứng từ và sao kê ngân hàng, hồ sơ lao động tiền lương …). Đồng thời thực hiện các tư vấn cần thiết bằng văn bản các quy định pháp luật kế toán và khai thuế hiện hành cho Đơn vị để đảm bảo việc tổ chức kế toán và khai thuế của Đơn vị Đúng luật, số thuế phải nộp hợp lý, hạn chế rủi ro về thuế.

Đối tượng sử dụng dịch vụ Kế toán thuế chuyên nghiệp:

 • Các DN mới thành lập, quy mô hoạt động còn nhỏ, chưa bố trí được nhân viên kế toán độc lập;
 • Các DN vừa và nhỏ hoạt động theo mô hình gia đình, không cần bố trí kế toán độc lập;
 • Các DN vừa và nhỏ hoạt động không cần địa điểm cố định, không cần bố trí kế toán độc lập;
 • Các DN khác có nhu cầu tổ chức kế toán đúng luật, số thuế nộp hợp lý.

Nội dung dịch vụ kế toán và khai thuế:

 1. Kiểm tra chứng từ kế toán, xắp xếp chứng từ kế toán khi giao nhận;
 2. Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên phần mềm kế toán;
 3. Báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo quy định;
 4. Lập báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh hàng quý, hàng năm;
 5. Lập báo cáo quyết toán thuế năm quy định;
 6. Lập và in sổ sách kế toán theo quy định;
 7. Người của Bên B đứng tên nhân viên kế toán cho Bên A;
 8. Hỗ trợ giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc Bên B thực hiện;
 9. Tư vấn về thuế, hóa đơn chứng từ kế toán;
 10. Tư vấn các thủ tục liên quan đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
 11. Thông báo số thuế Bên A phải nộp khi có phát sinh;
 12. Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến các cơ quan ban ngành khi có yêu cầu của Bên B.

Đội ngũ kiểm soát và tư vấn Dịch vụ kế toán và khai thuế:

ThS., CPA HOÀNG VĂN CƯƠNG

 • Giám đốc STA Smart
 • Thạc sĩ Tài chính – Kế Toán 
 • Kiểm toán viên cấp nhà nước (CPA);
 • Chứng chỉ hành nghề kế toán (APC)
 • Từng làm Phó Trưởng Khoa Kinh Tế tại MUCE
 • Từng làm Trưởng Phòng DV Kế toán – tại EMC
 • Kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn kế toán, thuế trên 20 năm.

ThS., CPA NGUYỄN HỮU QUY 

 • Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Ngành kế toán – kiểm toán – Đại học kinh tế TPHCM;
  Thạc sĩ Kế toán – Kiểm toán
 • Kiểm toán viên cấp quốc gia (CPA);
 • Chứng chỉ hành nghề kế toán (APC);
 • Phụ trách Khoa Tài chính – Kế toán tại Trường Đại Học Thái Bình Dương;
 • Giám đốc Công ty CP Phần mềm Doanh Nghiệp Nhật Nam.
 • Kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn kế toán, thuế trên 20 năm.

Sự khác biệt Dịch vụ Kế toán và khai thuế:

 • Dịch vụ được Lập kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm soát và tư vấn bởi đội ngũ chuyên gia của STA Smart có trình độ Thạc sĩ, Kiểm toán viên, Kế toán viên hành nghề với trên 20 năm kinh nghiệm đào tạo, tư vấn và làm dịch vụ kế toán, khai thuế cho trên 500+ Doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất, nhà hàng, xây dựng… trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời chuyên giá của STA Smart đã trực tiếp làm việc, giải trình, chốt biên bản kiểm tra thuế với hàng 100 đoàn kiểm tra thuế trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa.
 • Dịch vụ kế toán, khai thuế của STA Smart đảm bảo rằng Số thuế của DN phải nộp là hợp lý và đúng quy định pháp luật. Việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm soát nghĩa vụ thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN của DN được thực hiện ngay từ đầu tháng/quý/năm. Do vậy, giúp DN chủ động kiểm soát được số thuế phải nộp theo mục tiêu và giảm thiểu rủi ro về thuế. Không còn tình trạng thụ động nước đến chân mới nhảy, gây ra rủ ro về thuế cao.

2. Dịch vụ Kiểm soát Kế toán và Tư vấn Thuế cho DN

Mục tiêu: Giúp các đơn vị đi vào hoạt động ổn định, đã bố trí được nhân sự kế toán độc lập, đã tự chủ trong tổ chức Bộ máy kế toán và khai thuế. Tuy nhiên, vấn đề Tổ chức kế toán hiệu quả Đúng luật – Đáp ứng Yêu cầu quản trị – Số thuế nộp hợp lý thì chưa được đảm bảo. Dịch vụ Kiểm soát kế toán và tư vấn thuế đem lại sự đảm bảo rằng việc tổ chức kế toán và khai thuế của DN được lên kế hoạch, tổ chức, thực hiện, kiểm soát, điều chỉnh các hoạt động một cách hoàn toàn chủ động, nhằm đạt mục tiêu: Tổ chức kế toán và khai thuế Đúng luật, đáp ứng yêu cầu quản trị – Số thuế phải nộp hợp lý, hạn chế rủi ro về thuế.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Nếu Công ty bạn đang tìn đáp án cho các câu hỏi sau. Thì Dịch vụ “Kiểm soát Kế toán và Tư vấn Thuế cho Doanh Nghiệp” là sự lựa chọn thích hợp:

Công ty của bạn đã đi vào hoạt động ổn định, Bạn có khả năng và muốn tổ chức kế toán và khai thuế độc lập, Bạn không muốn sử dụng dịch vụ kế toán bên ngoài. Tuy nhiên:

Bạn muốn tổ chức bộ máy kế toán hiệu quả?

Bạn muốn không lo lắng khi nhân sự kế toán có sự thay đổi?

Bạn muốn kiểm soát hiệu quả công việc kế toán?

Bạn muốn tổ chức kế toán nội bộ đáp ứng yêu cầu quản trị?

Bạn muốn kiểm soát kế toán và khai thuế đảm bảo đúng luật, đáp ứng yêu cầu quản trị, số thuế phải nộp hợp lý?

Bạn muốn tổ chức kế toán và khai thuế được áp dụng được phần mềm?

……………………

Nội dung Dịch vụ Kiểm soát kế toán và tư vấn thuế:

1.1. Tư vấn tổ chức công tác kế toán và khai thuế bao gồm:

a. Tư vấn Tổ chức bộ máy kế toán và phân công nhiệm vụ, tư vấn lựa chọn phần mềm kế toán và hướng dẫn sử dụng trong tổ chức công tác Kế toán và Khai thuế.

b. Tư vấn lập kế hoạch thuế, kiểm soát nghĩa vụ thuế, kê khai và nộp thuế, tư vấn hoàn thiện hồ sơ, chứng từ kế toán đảm bảo đúng yêu cầu của pháp luật thuế và các quy định pháp luật khác có liên quan, tư vấn về công tác hạch toán kế toán và chấp hành chế độ kế toán liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế.

c. Tư vấn các vấn đề khác có liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế.

1.2. Kiểm soát tính đầy đủ, chính xác, hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ kế toán và hồ sơ khai thuế bao gồm:

a. Kiểm soát việc thực hiện mục tiêu về tính đầy đủ, chính xác, hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn chứng từ đầu vào phát sinh trong kỳ;

b. Kiểm soát việc thực hiện mục tiêu về tính đầy đủ, chính xác, hợp lý, hợp lệ, hợp pháp và kịp thời trong việc xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ;

c. Kiểm soát việc thực hiện mục tiêu về tính đầy đủ, chính xác, hợp lý, hợp lệ, hợp pháp trong việc in đóng chứng từ kế toán, lập các Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị; Báo cáo thuế.

d. Kiểm soát việc thực hiện các mục tiêu về Tỷ lệ thuế GTGT phải nộp trên doanh thu, Tỷ lệ thuế TNDN phải nộp trên doanh thu, Tỷ lệ chi phí vật tư, hàng hóa, dịch vụ, CCDC trên doanh thu, Tỷ lệ chi phí nhân công trên doanh thu…

Đội ngũ Kiểm soát Kế toán và Tư vấn thuế:

ThS., CPA HOÀNG VĂN CƯƠNG

 • Giám đốc STA Smart
 • Thạc sĩ Tài chính – Kế Toán 
 • Kiểm toán viên cấp nhà nước (CPA);
 • Chứng chỉ hành nghề kế toán (APC)
 • Từng làm Phó Trưởng Khoa Kinh Tế tại MUCE
 • Từng làm Trưởng Phòng DV Kế toán – tại EMC
 • Kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn kế toán, thuế trên 20 năm

ThS., CPA NGUYỄN HỮU QUY 

 • Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Ngành kế toán – kiểm toán – Đại học kinh tế TPHCM;
  Thạc sĩ Kế toán – Kiểm toán
 • Kiểm toán viên cấp quốc gia (CPA);
 • Chứng chỉ hành nghề kế toán (APC);
 • Phụ trách Khoa Tài chính – Kế toán tại Trường Đại Học Thái Bình Dương;
 • Giám đốc Công ty CP Phần mềm Doanh Nghiệp Nhật Nam.
 • Kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn kế toán, thuế trên 20 năm.

Sự khác biệt Dịch vụ kiểm soát kế toán và tư vấn thuế:

 • Dịch vụ được Lập kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm soát và tư vấn bởi đội ngũ chuyên gia của STA Smart có trình độ Thạc sĩ, Kiểm toán viên, Kế toán viên hành nghề với trên 20 năm kinh nghiệm đào tạo, tư vấn và làm dịch vụ kế toán, khai thuế cho trên 500+ Doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất, nhà hàng, xây dựng… trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời chuyên giá của STA Smart đã trực tiếp làm việc, giải trình, chốt biên bản kiểm tra thuế với hàng 100 đoàn kiểm tra thuế trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa.
 • Dịch vụ Kiểm soát kế toán và tư vấn thuế thuế của STA Smart đảm bảo rằng Đúng luật – Đáp ứng được yêu cầu quản trị – Số thuế của DN phải nộp là hợp lý với  rủi ro thuế là thấp nhất . Việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm soát nghĩa vụ thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN của DN được thực hiện ngay từ đầu tháng/quý/năm. Do vậy, giúp DN chủ động kiểm soát được số thuế phải nộp theo mục tiêu và giảm thiểu rủi ro về thuế. Không còn tình trạng thụ động nước đến chân mới nhảy, gây ra rủ ro về thuế cao.

3. Dịch vụ Tuyển dụng Kế toán theo yêu cầu DN

(Đảm bảo lựa chọn và Giới thiệu cho quý DN Kế toán trưởng, Kế toán viên có đủ kiến thức, kỹ năng, thái độ tốt để tổ chức kế toán, thuế chuyên nghiệp)

******************************************

Phát triển năng lực bản thân là đầu tư siêu lợi nhuận cho cả cuộc đời. Đầu tư một lần sử dụng mãi mãi. Do vậy đừng suy nghĩ nhiều khi ra quyết định đầu tư nâng cao năng lực bản thân!
Để nâng cao năng lực bản thân hãy đến ngay với STA Smart!

STA Smart làm kế toán thông minh!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mở Chat
1
Close chat
Chào bạn! Chúng tôi đã sẵn sàng tư vấn cho bạn :)

Start