Đào tạo Kiểm soát Kế toán và cân đối Thuế cho chủ DN

Đào tạo Kiểm soát Kế toán & Quản lý tài chính cho Nhà quản lý.

Mục tiêu: Trang bị kiến thức cốt lõi về Tài chính, Kế toán và Khai thuế, Bao gồm:

 • Biết được kiến thức tổng quan về Kế toán và khai thuế với chức năng:
  • Người cung cấp thông tin Tài chính tin cậy;
  • Người kiểm soát tài chính thân tín;
  • Người tư vấn tài chính đắc lực.
 • Biết Đọc và phân tích Báo cáo tài chính cơ bản trong DN, phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát tài chính DN và ra quyết định quản lý, kinh doanh và đầu tư (bao gồm: Phân tích điểm hòa vốn trong DN; Phân tích hệ thống đòn bảy tài chính, kinh doanh, tổng hợp; Phân tích các chỉ số tài chính cơ bản: Phân tích chỉ số khả năng thanh toán; Phân tích chỉ số hoạt động; Phân tích chỉ số cơ cấu tài chính; Phân tích chỉ số hiệu quả)
 • Biết được những vẫn đề cốt lõi về Thuế GTGT, Khai thuế GTGT, Kiểm soát và cân đối thuế GTGT, đảm bảo số thuế GTGT phải nộp ít nhất, nhưng đúng luật;
 • Biết được những vẫn đề cốt lõi về Thuế TNDN, Khai thuế TNDN, Kiểm soát và cân đối thuế TNDN đảm bảo số thuế TNDN phải nộp ít nhất, nhưng đúng luật;
 • Biết được những vẫn đề cốt lõi về Thuế TNCN, Khai thuế TNCN, Kiểm soát và Cân đối thuế TNCN, đảm bảo số thuế TNCN phải nộp ít nhất, nhưng đúng luật;
 • Biết xây dựng được bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc của kế toán nội bộ và kế toán thuế nhằm định hướng và kiểm soát hiệu quả công việc của kế toán và kiểm soát rủi ro vi phạm các quy định pháp luật kế toán, thuế hiện hành.

Đối tượng học: Khóa học tương thích với các học viên sau:

 • Người muốn sử dụng và kiểm soát kế toán với chức năng: Người cung cấp thông tin Tài chính tin cậy; Người kiểm soát tài chính thân tín; Người tư vấn tài chính đắc lực.
 • Người muốn Đọc và phân tích được cơ bản Báo cáo tài chính DN để đánh giá sức khỏe tài chính của công ty và đưa ra các giải pháp cải thiện.
 • Người muốn Thấu hiểu về thuế GTGT, thuế TNDN, Thuế TNCN… Để Lập kế hoạch, giao kế hoạch, kiểm soát và cân đối thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN… giảm thiểu rủi ro về thuế, đảm bảo số thuế phải nộp hợp lý và đúng quy định pháp luật thuế hiện hành;

Nội dung huấn luyện:

 • Tổng quan về kế toán và khai thuế trong DN;
 • Đọc và Phân tích BCTC cơ bản trong DN;
 • Phân tích điểm hòa vốn trong DN;
 • Phân tích hệ thống đòn bảy tài chính, kinh doanh, tổng hợp;
 • Thuế GTGT, Khai thuế GTGT, Kiểm soát và cân đối thuế GTGT;
 • Thuế TNDN, Khai thuế TNDN, Kiểm soát và cân đối thuế TNDN;
 • Thuế TNCN, Khai thuế TNCN, Kiểm soát và cân đối thuế TNCN.
 • Xây dựng chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc của kế toán nội bộ và kế toán thuế.

Thời gian đào tạo:

 • Tổng số                                                                   : 35 giờ
 • Tổng quan về kế toán và khai thuế                          : 3 giờ;
 • Đọc và phân tích báo cáo tài chính                         : 12 giờ
 • Thuế GTGT                                                             : 6 giờ
 • Thuế TNDN                                                             : 4 giờ
 • Thuế TNCN                                                             : 4 giờ
 • Kiểm soát và đánh giá Kế toán                               : 3 giờ
 • Tình huống rủi ro thuế và biện pháp xử lý:             : 3 giờ

Đội ngũ Giảng viên:

ThS., CPA HOÀNG VĂN CƯƠNG

 • Giám đốc STA Smart
 • Thạc sĩ Tài chính – Kế Toán 
 • Kiểm toán viên cấp nhà nước (CPA);
 • Chứng chỉ hành nghề kế toán (APC)
 • Từng làm Phó Trưởng Khoa Kinh Tế tại MUCE
 • Từng làm Trưởng Phòng DV Kế toán – tại EMC
 • Kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn kế toán, thuế trên 20 năm

ThS., CPA NGUYỄN HỮU QUY 

 • Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Ngành kế toán – kiểm toán – Đại học kinh tế TPHCM;
  Thạc sĩ Kế toán – Kiểm toán
 • Kiểm toán viên cấp quốc gia (CPA);
 • Chứng chỉ hành nghề kế toán (APC);
 • Phụ trách Khoa Tài chính – Kế toán tại Trường Đại Học Thái Bình Dương;
 • Giám đốc Công ty CP Phần mềm Doanh Nghiệp Nhật Nam.
 • Kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn kế toán, thuế trên 20 năm.

Sự khác biệt chương trình:

 • Chương trình huấn luyện được thiết kế nhằm trang bị kiến thức người học cần, chứ không phải kiến thức thầy có. Học viên có thể ứng dụng hiệu quả ngay kiến thức vào quản trị tài chính, kế toán, thuế của đơn vị mình;
 • Chương trình được thực hiện bởi đội ngũ giảng viên của STA Smart có trình độ Thạc sĩ, Kiểm toán viên, với trên 15 năm kinh nghiệm đào tạo, tư vấn và làm dịch vụ kế toán, khai thuế cho trên 500+ Doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất, nhà hàng, xây dựng… trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa;
 • Học viên có năng lực đọc, hiểu và phân tích được báo cáo tài chính, báo cáo thuế của DN;
 • Học viên có năng lực kiểm soát Kế toán và kê khai thuế đảm bảo đúng luật, đáp ứng yêu cầu quản trị, số thuế phải nộp hợp lý. Đặc biệt có khả năng lập kế hoạch, giao kế hoạch, kiểm tra, kiểm soát công tác kế toán nội bộ, kế toán thuế, nghĩa vụ thuế, rủi ro về thuế tại DN mình;
 • Học viên được tư vấn, hỗ trợ miễn phí 100% về tất cả các nội dung của khóa học sau khi hoàn thành khóa học tại STA Smart.

******************************************

Phát triển năng lực bản thân là đầu tư siêu lợi nhuận cho cả cuộc đời. Đầu tư một lần sử dụng mãi mãi. Do vậy đừng suy nghĩ nhiều khi ra quyết định đầu tư nâng cao năng lực bản thân!
Để nâng cao năng lực bản thân hãy đến ngay với STA Smart!

STA Smart làm kế toán thông minh!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mở Chat
1
Close chat
Chào bạn! Chúng tôi đã sẵn sàng tư vấn cho bạn :)

Start