Chưa có chứng chỉ có được làm kế toán trưởng?

Bạn đọc có email nguyenhagiax@xx hỏi: Công ty tôi là doanh nghiệp tư nhân có 10 người lao động và chỉ có một kế toán. Kế toán đó chưa có chứng chỉ kế toán trưởng nhưng được công ty bổ nhiệm làm kế toán trưởng để giao dịch với ngân hàng (từ tháng 7.2018) và chưa báo lên cơ quan thuế. Vậy công ty và kế toán đó có vi phạm gì không? Nếu có thì công ty nên làm gì?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Khoản 1, Điều 20 Nghị định 174/2016/ND-CP quy định: Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

Điểm b, Khoản 2, Điều 20 Nghị định 174/2016/ND-CP quy định: Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp Luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

Khoản 1, Điều 6, Nghị định 39/2018/NĐ-CP uy định:  Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Như vậy, nếu doanh nghiệp của bạn không thuộc loại siêu nhỏ thì phải bố trí kế toán trưởng.

NAM DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mở Chat
1
Close chat
Chào bạn! Chúng tôi đã sẵn sàng tư vấn cho bạn :)

Start