Cách đưa vào chi phí được trừ khi mua hàng không có hóa đơn

KH chia sẻ tất tần tật kinh nghiệm bảo vệ, giải trình số liệu khi thanh tra thuế: http://bit.ly/thanhtrathue281
Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:
Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;
Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;
Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;
Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;
Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;
Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tang (100 triệu đồng/năm).

Đây là những trường hợp khi mua hàng hóa, dịch vụ mà không cần có hóa đơn. Tuy nhiên, nếu muốn đưa chúng vào chi phí hợp lý được trừ thì doanh nghiệp cần phải thực hiện như sau:

Trường hợp 1: Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ không kinh doanh
Đối với trường hợp này, nếu doanh nghiệp mua hàng của người dân sản xuất, đánh bắt … hay mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra thì không cần phân biệt có mức doanh thu là trên hay dưới 100 triệu/năm; doanh nghiệp chỉ cần nộp đầy đủ bộ hồ sơ gồm các chứng từ sau:
– Hợp đồng mua bán hàng hóa;
– Chứng từ thanh toán (phiếu chi: nếu thanh toán bằng tiền mặt hoặc chứng từ thanh toán qua ngân hàng: nếu thanh toán bằng chuyển khoản).
– Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào (Mẫu số 01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 78/2014/TT-BTC).
– Biên bản bàn giao hàng hóa (nếu có);
TH2: Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh
Đối với trường hợp này, nếu doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) mà không có hóa đơn đầu vào thì muốn được tính vào chi phí được trừ phải đáp ứng các điều kiện sau:
– Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh có mức doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm (dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng);
– Có đầy đủ hồ sơ gồm các chứng từ như đối với trường hợp 1 (nêu trên).

(Sưu tầm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mở Chat
1
Close chat
Chào bạn! Chúng tôi đã sẵn sàng tư vấn cho bạn :)

Start