Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng

Trong hoạt động bán hàng, có thể phát sinh các nghiệp vụ kinh tế làm giảm trừ doanh thu bán hàng như chương trình khuyến mại, giảm giá hàng bán,… Vậy các khoản làm giảm trừ doanh thu bán hàng là gì? Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu nhé.

1. Hạch toán hàng bị trả lại

Hàng bán bị trả lại là số hàng đã được coi là tiêu thụ nhưnưg bị người mua từ chối , trả lại do không tôn trọng hợp đồng kinh tế như đã ký kết.

Ghi nhận doanh thu hàng bán bị trả lại :

 • Nợ TK 531 – Theo giá ghi doanh thu
 • Nợ TK 3331 – VAT theo phương pháp khấu trừ
 • Có TK 111 ,112 ,131….-Giá thanh toán

Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp KKĐK thì giá vốn hàng bán bị trả lại kế toán toán ghi :

 • Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất (TH hàng bình thường ,chất lượng bình thường )
 • Nợ TK1381 ,821 – (TH hàng bị hỏng )
 • Có TK 632

Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp KKTX thì căn cứ vào giá thực tế của hàng bán bị trả lại kế toán ghi :

 • Nợ TK 155
 • Nợ TK 1381 ,821
 • Có TK 632

Cuối kỳ hạch toán kế toán tổng hợp phát sinh nợ TK 531 để xác định toàn bộ doanh thu hàng bán bị trả lại trong kỳ và ghi bút toán kết chuyển :

 • Nợ TK 511 ,512
 • Có TK 531

2. Hạch toán giảm giá hàng bán

Giảm giá hàng bán là số tiền giảm trù cho khách ngoài hoá đơn hay hợp đồng cung cấp dịch vụ do các nguyên nhân đặc biệt như hàng kém phẩm chất , không đúng quy cách , giao hàng không đúg thời gian địa điểm trong hợp đồng …

Khi doanh nghiệp chấp nhận giảm giá cho khách hàng kế toán ghi :

 • Nợ TK 532
 • Có TK 111 ,112 ,131

Cuối kỳ hạch toán căn cứ vào phát sinh nợ của TK 532 kế toán ghi bút toand kết chuyển giảm giá hàng bán :

 • Nợ TK 511 , 512
 • Có TK 532

3. Hạch toán chiết khấu thương mại

Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp giảm giá niêm yết cho khách hàng mua với khối lượng lớn.

Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ

 • Nợ TK 521 – Chiết khấu thương mại
 • Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp
 • Có TK 111 ,112 ,131

Cuối kỳ , kết chuyển số tiền chiết khấu thương mại đã chấp thuận cho người mua sang tài khoản daonh thu :

 • Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng
 • Có TK 521 – Chiết khấu thương mại

Theo igreen.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mở Chat
1
Close chat
Chào bạn! Chúng tôi đã sẵn sàng tư vấn cho bạn :)

Start